Síp chi trả toàn bộ chi phí ăn, ở và điều trị nếu du khách nhiễm Covid-19

Síp đã cam kết chi trả các chi phí ăn ở cho bất kỳ ai xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi du lịch tới Síp nhằm kích cầu du lịch vào mùa hè này.  Síp là đảo lớn thứ ba trong vùng biển Địa Trung Hải. Nơi đây thu hút lượng lớn du … Continue reading Síp chi trả toàn bộ chi phí ăn, ở và điều trị nếu du khách nhiễm Covid-19